You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Mit keres?
banner-1559311489794872912578.png

Általános Szerződési Feltételek

Gumiabroncs ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.egumipont.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.egumipont.hu/aszf

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Gumiabroncs ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@gumiabroncs96.hu

Cégjegyzékszáma: 06-09-004266

Adószáma: 11393456-2-06

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Törvényszék

Telefonszáma: 06-63-562-320, 06-30-505-8413

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-98466/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal üzemeltető neve, címe, e-mail címe:

Innovip.hu Kft.

http://www.innovip.hu/

6724 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

iroda@innovip.hu

+36 20 250 8180

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

https://tarhely.eu/

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

support@tarhely.eu

+36 1 789 2 789

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A http://www.egumipont.hu és aldomainjein található webshopok Magyarországon működnek; karbantartásukat is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb vagyonjogi ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Csongrád megyei, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

2.5. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gumiabroncs’96 Kft írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

2.7. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek online módon és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak – beleértve az akciós árakat is - forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A termékárak nem tartalmazzák a szállítás költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4.2. A Gumiabroncs’96 Kft a weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a módosítás mindig a weboldalon való megjelenéssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már megrendelt áruk vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli vagy egyéb hiba okozta. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el Gumiabroncs’96 Kft a weboldalnak a keresőkben tárolt változatát.

4.3. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az árösszehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl.árgép, árukereső, olcsó, olcsóbbat, shophunter, grando, shopmania stb.) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő árak az érvényesek.

4.4. A webshopban Gumiabroncs’96 Kft részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, vagy ha a részleteket nem kellő alapossággal adja vissza a Felhasználó monitora.

4.5. Az áruház nem mutat készletet, így előfordulhat, hogy a webáruházban feltüntetett terméket nem tudjuk szállítani készlethiány miatt.
Technikai okok vagy árváltozás miatt az árak módosulhatnak.
Amennyiben a megrendelt termékek szállítását nem tudjuk azonnal megkezdeni, akkor munkatársunk egyeztetni fog Önnel a rendelt termék elérhetőségével és szállításával kapcsolatosan.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Gumiabroncs’96 Kft. teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.8. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja és a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.

5.3. Amennyiben a felhasználó további termékeket szeretne a kosárba helyezni, akkor folytathatja tovább a vásárlást. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár „linkre kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a kosárban ellenőrizheti a megvásárolni kívánt terméket illetve a megrendelt darabszámot. A „törlés - X” linkre kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosítását a „+” és „-„ gombokkal tudja végrehajtani a Felhasználó.

5.4. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

a., Fizetési módok:

Személyes fizetés a Gumiabroncs ’96 Kft 6600 Szentes Vásárhelyi út 29. szám alatti üzletében. Felhasználó fizethet készpénzzel illetve bankkártyával egyaránt. A garancia érvényesítéséhez szükséges számlát a termékkel együtt adjuk át.

Postai/futárszolgálati utánvétel: Utánvétel esetén a megrendelést Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználó által a rendelés véglegesítéskor megadott napon szállíttatja ki. Kérjük, hogy az átvétel érdekében olyan címet és időpontot adjon meg amelyiken biztosan talál a futár átvételre jogosult személyt. A számla végösszegét (amely tartalmazza a szállítási költséget is) a termék átvételekor kell kifizetni a futárnak. Amennyiben az árun sérülés található, ill. a mennyiség, vagy a termék eltér az Ön által megrendeltektől kérjük, ne vegye át, hanem a futárral küldje vissza nekünk. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot a hiba kijavítása érdekében.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

b., Szállítási költség:

Személyes átvétel esetén 750 Ft adminisztrációs költséget számolunk fel.

Webáruházunkban történő abroncs-vásárlás esetén a következő típusú gumiknál a szállítási díj 1890 Ft/db.

 

SZEMÉLYAUTÓ GUMI

1890 FT

KISTEHER GUMI

4*4 TEREPJÁRÓ GUMI

MOTORABRONCS

 

A következő típusú gumiknál a szállítási költséget a gumi súlya határozza meg:

 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI GUMI

TEHERGÉPKOCSI

TEHERGÉPKOCSI (HÚZÓ)

TEHERGÉPKOCSI (KORMÁNYZOTT)

TEHERGÉPKOCSI (PÓTKOCSI)

 

Itt minden esetben a szállítás előtt felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot és egyeztetünk a pontos szállítási költségről.

Az alábbi táblázat segítségével tervezheti meg a várható szállítási díjat:

 

0-10 kg-ig

3 200 Ft

10-15 kg-ig

3 800 Ft

15-20 kg-ig

4 400 Ft

20-25 kg-ig

5 200 Ft

25-30 kg-ig

5 600 Ft

30-35 kg-ig

7 000 Ft

35-40 kg-ig

7 800 Ft

40-50 kg-ig

8 800 Ft

50-60 kg-ig

9 900 Ft

60-70 kg-ig

12 500 Ft

70-80 kg-ig

13 500 Ft

80-90 kg-ig

16 500 Ft

90-100 kg-ig

19 500 Ft

100-200 kg-ig

25 000 Ft

200-300 kg-ig

28 000 Ft

300-400 kg-ig

35 000 Ft

400-500 kg-ig

42 500 Ft

500-1000 kg-ig

65 000 Ft

 

Esetenként előfordul, hogy a számlát, garancia levelet nem tudjuk a csomag mellé helyezni. Ilyen esetben levélben fog megérkezni a rendeléskor megadott címre.

5.5. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, amely egyben garancia levél is a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Gumiabroncs’96 Kft nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével egy időben vagy a webshop@gumiabroncs96.hu címen jelezheti felénk egyéb rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Gumiabroncs’96 Kft-hez, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Gumiabroncs’96 Kft kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.10. A megrendelése akkor minősül véglegesnek, miután kollégánk felvette Önnel a kapcsolatot és ellenőrizte, hogy megfelelő gumiabroncs kerül kisszállításra.
Átutalásos fizetés választása esetén kérjük, hogy munkatársunk egyeztetéséig várjon az összeg kifizetésével.

5.11 Egyéni vállalkozóként, cégként, jogi személyű társaságként valamint adószámmal rendelkező vállalkozás esetén a megrendeléskor minden esetben tüntesse fel az adószámát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben ez nem történik meg, sajnos utólagos reklamációt nem fogadunk el.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon a nyitvatartási időben történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására pl: esti órákban, hétvégén. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon napon kerül feldolgozásra. Gumiabroncs’96 Kft ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 napon belül, a rendelhető állapotú gumiabroncsokat 4-6 napon belül. Ha Gumiabroncs’96 Kft és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Gumiabroncs’96 Kft Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Gumiabroncs’96 Kft-hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Gumiabroncs’96 Kft a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Gumiabroncs’96 Kft nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.4. Gumiabroncs’96 Kft nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. Gumiabroncs’96 Kft fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Gumiabroncs ’96 Kft nem vállalja e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Gumiabroncs’96 Kft azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Gumiabroncs’96 Kft a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezése után a fenti jogszabályok értelmében 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a számlán szereplő szállítási díjat is.

7.7. A visszatérítés során, amennyiben lehetséges bankszámlára való utalást alkalmazunk. Ha ez nem lehetséges, akkor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Gumiabroncs’96 Kft részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Gumiabroncs’96 Kft címen leadni.

7.9. Felhasználónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül a Gumiabroncs’96 Kft 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29 címre levélben vagy a webshop@gumiabroncs96.hu címre.

7.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.11. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.13. A visszatérítést Gumiabroncs’96 Kft mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.14. A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: 45/2014 (II.26) Kormányrendelet

7.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE

7.16. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Gumiabroncs’96 Kft-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8. Jótállási igény esetén történő eljárás

8.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.2. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.3. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.4. Gumiabroncs’96 Kft nem tartozik jótállással, amennyiben a terméken a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek vagy a helytelen tárolás miatt, valamint nem vonatkozik jótállás a javított gumikra sem.

8.5. A Gumiabroncs’96 Kft nem tartozik jótállással a szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra és a nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra (pl.: normál traktor abroncs földmunkagépen történő használata) valamint jármű vagy tartozékainak hibája általokozott hibákra (pl.: hullámos kopás, baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, átszakadás külső sérülés miatt, egyéb külső mechanikai sérülés, vagy az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás,nyomatéktörés).

8.6. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartamok: Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás, az eladástól számított 1 év jótállást vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra.

8.7. A fenti időtartamon belül a garanciális kötelezettség az abroncs meghatározott csatorna mélységéig áll fenn:

  • személygépkocsi, kisteher, terepjáró abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 1,6 mm-ig történő lecsökkenéséig,

  • tehergépkocsi abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3 mm-ig történő lecsökkenéséig,

  • mezőgazdasági abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3,8 mm-ig történő lecsökkenéséig amennyiben az abroncsokat az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen szerelték fel és használták.

 

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás:

9.1. Felhasználó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A garanciális igényeket a Gumiabroncs’96 Kft-nél kell írásban bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő nevét

- az abroncs részletes adatait: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység

- a hiba leírását

- a felhasználói számla sorszámát

- a használt járművön az abroncs felszerelési helyét,

- a használt jármű/gép paramétereit (abroncstípustól függően).

9.4. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gumiabroncs’96 Kft-t terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.5. A vállalkozás a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.6. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

9.7. Ha a vállalkozás a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

9.8. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.9. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 (harminc) napon belül elvégezze.

9.10. A szavatossági és garanciális igény elbírálást a gumiabroncsok hivatalos importőrei, forgalmazói végzik. Ennek az elbírálási ideje 30-45 nap.

9.11. A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Gumiabroncs ’96 Kft. a vevő kérésére új abroncsra cseréli vagy annak árát megtéríti. Amennyiben az ügyfél a pénz visszatérítést kéri, akkor a bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Gumiabroncs ’96 Kft. az elismert reklamációs követelés, ill. a maradvány csatornamélység arányában tériti meg a gumiabroncs árát. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő.

9.12. A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki:

Személyabroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért csatona mélység - 1,6mm)/eredeti csatornamélység)

Teherabroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért csatona mélység - 3mm)/eredeti csatornamélység)

Mezőgazdasági abroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért borda magasság - 3,8mm)/eredeti csatornamélység)

9.13. Nem jogos reklamáció esetén az elbírálás helyszínéről történő elszállítás költsége a bejelentőt terheli.

9.14. A reklamáció elbírálását a Gumiabroncs ’96 Kft. „Szavatosság-kezelési jegyzőkönyvben” rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Felhasználóvédelmi Hatóság szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a felhasználónak kell megtéríteni, ha:

- a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás

- elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.

9.15. Amennyiben a felhasználó a Felhasználóvédelmi Hatóság véleményét nem tudja elfogadni, panaszával bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szembeni polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Gumiabroncs’96 Kft kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Gumiabroncs’96 Kft a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Gumiabroncs’96 Kft egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Gumiabroncs’96 Kft és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. A Gumiabroncs ’96 Kft célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 30-505-8413-as telefonon, webshop@gumiabroncs96.hu e-mail címen, vagy levél útján (6600 Szentes Vásárhelyi út 29) is közölheti.

11.2. Gumiabroncs’96 Kft a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Gumiabroncs’96 Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Gumiabroncs’96 Kft, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

a., Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, melynek Csongrád megyei elérhetőségét itt találja:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím:bekelteto.testulet@csmkik.hu

b., A további megyék békéltető testületek elérhetőségét az Országos Felhasználóvédelmi Egyesület honlapján az alábbi oldalon elérheti: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

i., A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

ii., A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

iii., A békéltető testület a Felhasználó vagy a Gumiabroncs’96 Kft kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

iv., Gumiabroncs’96 Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

c., Panasszal fordulhat a Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

d., Vagy területi szerveihez:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Felhasználóvédelmi Főosztály, Felhasználóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Ügyfélszolgálat :
6721 Szeged, Rákóczi tér 1. (Kormányablak)hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

e., A Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

f., Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

g., A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a www.egumipont.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.egumipont.hu weboldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gumiabroncs’96 Kft írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A www.egumipont.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Gumiabroncs’96 Kft fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a www.egumipont.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az egumipont.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.egumipont.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

 

Szentes, 2018. május 25.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.

Nyári Gumipont

+36 30 505 8413